Blog

Laatste nieuws en branche updates

Veerkracht van verhuur: 3 dingen die u moet weten over een circulaire economie

Rental Resilience - NL Translated Images (1)

COVID-19 heeft gezorgd voor een grote economische uitdaging. Terwijl markten en bedrijven over de wereld tempo beginnen te maken met weer (aangepast) opstarten is de vraag hoe verhuurbedrijven de duurzaamheid binnen het bedrijf kunnen waarborgen. Het antwoord is circulair. Wij delen 3 dingen die verhuurbedrijven moeten weten over het concept van een circulaire economie.

1. Wat is circulaire economie?

Al vele jaren kennen we allemaal de uitdrukking "verminderen - hergebruiken - recyclen". Deze lineaire benadering van de klimaatcrisis moet worden aangepast aan de wereldwijde duurzaamheidsinitiatieven en aan de huidige uitdagingen van COVID-19.

Het model van circulaire economie is een continue cyclus die is ontworpen om regeneratief te zijn met het doel om groei te scheiden van het verbruik van eindige bronnen. Wat betekent dit precies? Heel simpel: Apparatuur moet duurzaam zijn, hergebruikt en opgeknapt worden om de levensduur te verlengen en moet worden gerecycled in plaats van verspild. 

Door de principes te gebruiken bij het ontwerpen uit afval / vervuiling en het in gebruik houden van producten en materialen, wordt het concept van een circulaire economie aangeprezen als zowel een langetermijnoplossing voor duurzaamheid als de sleutel tot economische veerkracht in het midden- tot na - COVID economie.

New call-to-action

2. Wat betekent dit voor verhuurbedrijven?

Het hergebruiken en repareren van apparatuur om de levensduur te verlengen is al een bekend proces binnen verhuurbedrijven. Het is daarom geen verassing dat verhuur de overgang naar een circulaire economie zal vergemakkelijken. 

"het voorraadbeheer van vervaardigde objecten met als doel hun waarde en bruikbaarheid zo lang mogelijk hoog te houden"
- Walter Stahel, The Circular Economy, A User's Guide

Verhuurbedrijven zullen activa waarschijnlijk voor een langere periode behouden en een verschuiving naar een meer circulair economisch model zal een grotere vraag naar producten en apparatuur creëren - wat na verloop van tijd de groei van bedrijven zoals die van u zal stimuleren. 

" Productontwerp dat onderhoud en reparatie vergemakkelijkt, heeft een positieve invloed op de levenscyclus van apparatuur en draagt darom bij aan een circulaire economie"
- The European Rental Association

3. Wat zijn de volgende stappen voor verhuurbedrijven?

Een populair model voor het praktisch toepassen van de circulaire economie is het 7R-model van Royal Haskoning DHV. Als u bedenkt hoe uw verhuurbedrijf diensten kan toepassen op één of meer van de 7R's dan is dit een goed startpunt. Of het nu gaat om brandstofreductie door routing of het vinden van de beste methode om te behouden en uit te breiden wat al is gemaakt - zet een stap dichter naar de overgang van een circulaire economie. 

  • Heroverweeg: Kies voor verhuur! Moedig consumenten en bedrijven aan om hun aankoop te heroverwegen.
  • Verminder: U moet afval verminderen, maar u moet ook overwegen om te investeren in apparatuur met een lage uitstoot.  Van papierloze processen tot routeoptimalisatie. Ontwerpen voor de circulaire economie werken met gedigitaliseerde processen om verspilling bij elke gelegenheid te verminderen.
  • Repareer:  Herstel en verleng regelmatig de levensduur van uw apparatuur en houd uw onderhoud en certificering up-to-date.
  • Hergebruik: Gooi het niet zomaar weg - gebruik afval als grondstof voor hergebruik. Bij productgebruik moet nu worden nagedacht over hergebruik.
  • Opknappen: Combineer onderdelen van een defecte machine om een werkende machine te maken
  • Recyclen: Afgeschreven apparatuur wordt gedemonteerd en apart afgevoerd.
  • Herstellen: Energie terugwinnen uit niet-recyclebare materialen 

Veerkracht van verhuur 

Het is duidelijk dat verhuur intrinsiek is aan de circulaire economie, die op haar beurt de economische groei zal stimuleren.De European Rental Association heeft in 2019 een onderzoek laten uitvoeren naar de CO-2 voetafdruk van bouwmachines en ontdekte dat het huren van apparatuur een efficiënt gebruik aanmoedigt en mogelijk maakt en zo de CO-2 voetafdruk aanzienlijk verkleint.

Op zoek naar meer inspiratie? Bekijk hoe onze klant Boels de 7R's voor hen laat werken.

Neem contact met ons op om te bespreken hoe uw verhuurbedrijf veerkrachtig kan zijn, gebruikmakend van de 7R's om klanten binnen te halen!

New call-to-action

Categories: Thought Leadership, circulaire economie